Tak for dit køb

Dine næste skridt:

Udfyld excel skabelon

For at vi kan sende et login til alle dine medarbejdere skal vi nu have oplysningerne på dem.

Afsend excel skabelon

Efter du har udfyldt alle informationer, så sender du skabelonen tilbage til os.

Uddel koderne

Indenfor kort til vil dine medarbejdere modtage et login. Så mangler de kun at få koderne udleveret af dig. Koderne har du modtaget på mail eller måske har du allerede downloadet efter købet.

Se video om udfyldning a excel skabelon

Afspil video